Refrešing odnosno obnove znanja održat će se dana 25. 02. 2018. godine u
Puli i Buzetu
po slijedećem rasporedu:

Pula – Auto klub Pula Rovinj, s početkom u 10,00 sati
Predavači: Miroslav Krpan i Aleksandar Rajkov

Buzet – OŠ Vazmoslav Gržalja, s početkom u 13,00 sati
Predavači: Gabrijela Jerman, Miroslav Krpan, Sanjin Paro i Alen Prodan

Svi vozači i suci koji obnavljaju licence za natjecateljsku 2018. godinu
obvezni su nazočiti predmetnom seminaru.